November= Nätverk och kontakter

Under november har vi arbetat vidare med marknadsföring och nätverksbyggande.  Vi har haft möte med Marie Henriksson, kulturchefen i Mariestad den 16/11. Vi hade en bra dialog och kommer förmodligen få hjälp av kommunen kring frågor som marknadsföring på kommunens hemsida, transporter av elever mellan skolan och våra aktiviteter m.m. 
Den 23/11 har Gert och jag arbetat med hemsidan. Vi kommer att tillsammans med en webbutvecklingsfirma att göra en helt ny form på hemsidan som riktar sig mot yngre och som också länkas till sociala medier som facebook. 

En webbdesigner arbetar under december fram ett förslag till utformning.

Den 25/11 hade vi återigen möte med kulturkonsulenten Marie Bergdahl.

I november har vi även tagit fram och tryckt upp ett informationsmaterial om projektet till barn och unga. Vi har även tagit fram en text till vuxna, som lärare och rektorer.

Vecka 48 kontaktade vi Mariestads samtliga rektorer i skolorna via telefon.

Kategorier: