Vecka 49: Arbetet fortsätter

Vi har nu blivit färdiga med broschyr till vår målgrupp. Alla skolklasser i Mariestad och Lantbruksgymnsiet inom Särskolan samt Särskolan i Mariestad och barn med särskilda behov får en broschyr som stimulerar till att vara delaktiga i olika underprojekt i projektet under projektets gång från 2012 till 2014. Av kontakter med skolans ledning så ser de mycket positivt på projektets innehåll och vill gärna vara en del i detta.
Hemsidan som förhoppningsvis blir klar under december blir mer interaktiv och sätter focus på det konstpedagogiska projektet. Där kommer även att presenteras medarrangörer och olika finsiärer och sposormedel som kommer in.

Kategorier: