December: Många har redan hört av sig!!

Den 13/12 träffade vi kulturchefen för Mariestad, och konstkonsulenten, vilket resulterade i en diskussion om att vårt projekt och kommunens internationella projekt ”muralmåleri”, skulle kunna mötas i någon form. De kommer t.ex. att rikta sig mot unga i kommunen precis som vi. Under mötet träffade vi också två ungdomar som skulle kunna vara med och forma en mediagrupp i projektet.

14/12.
hade vi möte med Anna O, som är grafiker och kommer att hjälpa oss med att ta fram ett marknadsförings material om projektet, riktat till allmänheten.
Övrigt:
Nu har vi fyra anmälda grupper av fem för delprojektet, ”barn som curators”. två barngrupper med 5åringar. en åk. 2, och en gymnasiegrupp. Många barn och lärare har hört av sig om projektet.

Kategorier: