Vad händer nu i Mariestad!!

Ha en god fortsättning på det nya året!
Det är ett tag sedan jag skrev ett info. Det beror på jul o nyår men främst på att vi har arbetat med vår målgrupp, Mariestads alla skolor har fått information om det konstpedagogiska projektet och de olika aktiviteterna. Vi är nu i full gång med att samla in anmälningar och organisera för aktiviteter. Jag har i mitt genomförande utomhus just nu sju klasser att organisera och Tiina har 5 större grupper för barn som Curators. Vi har en del att stå i. Vi håller även på att organisera vårens Seminarium som bland annat innehåller konstpedagogiskens betydelse för samhällets kultuverande utveckling. Dessutom innehåller varje seminarium en informations- och redovisningsdel hur arbetsprocessen och projektet utvecklar sig. Det här är även underlag för redovisning längre fram. Vår projektgrupp har kommit igång och är högst delaktig i arbetsprocesserna.
Vi har även fått ett rebjudande om fem socklar till skulpturer i parken. Varje sockel väger 2,7 ton och är 1.2×2.4×0.40 i omfång, vilket ger lite extra abete. De är tänkta till att finnas för permanenta skulpturer som barnen/de unga gestaltar.
Ett samarbete med andra aktiva grupper inom Kommunen inför höstens kulturdagar slår vi ett slag för barnets år och deltar med vårt projekt i gott minne!!!
På Återseende
Gert

Kategorier: