Videoinstallation

En videoinstallation hösten 2010 som handlar om våra sinnen.

Medverkande är medlemmar i PIK; Tiina Leino L, Monica Gallon, Auliki Raveli, Paula Obenius, Håkan Reibäck, Tobias Andersson och Gert Winberg

Kategorier: