Handledare

Till våra skulpturer/former i parken har vi erfarna yrkesverksamma konstnärer från Västra Götalandsregionen och Stockholm som handleder elevgrupperna. Några av den , kanske alla kommer att närvara på vårens seminarium för presentation tillsammans med elevgrupperna. Välkommen till seminariet den 10e maj kl 13-17 på Panncentralen i Johannesbergsparken. Det unika är att elever får de mest hantverkskunniga inom sitt hantverk som undervisar under arbetets gång.

Kategorier: |