Hört om sommarens utställning

Vilken underbar utställning/E. från Göteborg

Helt fantasktiskt. En av de bästa sommarutställningar jag sett! /k

WOW! jag kommer varje dag resten av sommaren!/J

Detta är mitt första besök på Panncentralen Galleri! -Imponerad!

Att Mariestad har intrnationella konstutställningar!

Besökare från Stockholm, -Ni har väl publicerat i Stockholmstidningarna! Tyvärr är Stockholm inte intresserad av landsorten! Men stockholmare borde vara det, för att berika sina sinnen!

Kategorier: | |