Skapande Skola

Idag så börjar ett skapande skola projekt med 175 elever från Högelidsskolan på Panncentralen. De kommer i grupper om ca 15 elever och arbetar med ett tema som berör de unga och staden, bygga något i återvinningsmaterial som de saknar i sin stad! Det kan vara en lekmiljö, ett spökhus, eller något mer överraskande. Vad det slutligen blir vet enbart de unga! De unga har gjort en stadsvandring och en arkitekttävling för att sätta igång fantasierna.

Lycka till !

Kategorier: |