Vernissage på lördag 16/3 ”FUKTSKADA”

Imorgon, Torsdag kommer  Anna Dohrmann med sin utställning för att montera denna till lördagens vernissage. Anna arbetar med monumentalteckningar och platsspecifika installationer.Anna Dohrmann

Att leka med processer från naturen är genomgående i Anna Dohrmanns konstnärsskap. Genom att använda sig av grundläggande element ur det minimalisktiska konstens tradition, såsom linjer och upprepning, undersöker hon vad som händer när något kommer utifrån och förvandlar.

I projekt ”Fuktskada” ligger intresset i att försöka närma sig ämnet som en konkret företeelse där olika vardagliga objekt utsätts för någon form av fuktskada, något okontrollerat som tar över och förändrar och/eller utifrån kulturella aspekter förstör. Något abstrakt som tar över och förändrar verkligheten. I grunden finns det någon form av katastroftanke(översvämmningar mm.) men ambitionen är att hålla det på en vardaglig nivå. Genom Akvarell, teckning och installation iscensätts ett poetisk utsnitt kring händelser av en fuktskada.

Kategorier: |