Emma Ströde

En stund i vila, alluminium och brons, 25x35cm kopiaSkulptör. Arbetar mest i vax som sedan omformas till brons. Försöker genom konsten att utveckla förmågor såsom inlevelse ochomsorg. Söker också genom sitt arbete tröst och närhet till det som är viktigt i livet. Det inre materialiseras, fantasi drömmar och längtan blir till figurer, former och växtlighet.

Vernissage 6/9

Kategorier: | |