Sommarens utställare

I sommar (27.6-9.8) har vi glädjen att hälsa Emma Linde, Ida Pettersson och Martin Tordby välkomna till Panncentralen. Här följer konstnärernas egna presentationer av sig själva:

Emma Linde:

Emma Linde utbildad vid HDK, textil konst, MA 2001.

Född 1972 i Mariestad, bosatt i Alingsås, och har ateljé på Andra Långgatan i Göteborg.

Mina arbeten kretsar kring begrepp som samlande, sortering och uppmätning. Jag arbetar ofta i vardagliga material till exempel, tidningar, lakan, avlagda kläder. Ett återbruksmaterial som jag hyser stor omsorg om samtidigt som det rymmer ett ifrågasättande inför massproduktion, överflöd och resursslöseri. Motiven antyder förgänglighet och transformation.

Materialen klippts sönder, ordnats efter nya principer och omformats till bilder där betraktarens upplevelse handlar lika mycket om en igenkänning av det vardagliga som om en subtil vridning av samma innehåll, där det bekanta plötsligt uppenbarar sig som något annat.

5-Mycket-vill-ha-mer-E-Linde-490x370

 

Ida Pettersson:

Jag kommer från Mariestad men pendlar nu mellan Älmhult och Stockholm och jobbar som mönsterformgivare på IKEA. Vid sidan om detta ställer jag ut med ung svensk form, en turnerande utställning som just nu visas på Form/Design center i Malmö.

Jag är utbildad inom textil på Nyckelviksskolan (2008/2009) samt har en kandidatexamen (2012) och en masterexamen från Konstfack textil (2014).

DSC_0645-490x732

 

Martin Tordby:

Jag växte upp i Mariestad, studerade textil konst på Konstfack mellan 2010-2013 och idag bor jag i New York där jag arbetar med en Isländsk konstnär samt i min egen studio.

metod/Process fokus:

-modifiering, uppbyggnad och konstruering av objekt

-reflektion: vilket motstånd förlöser/vilket förtrycker?

-humor som skapande strategi

intresse just nu:

objekt med specifik performativitet

alla objekt har performativa kvaliteer. jag är intresserad av hur

jag kan förändra ett material eller objekts “naturliga”

uttryck,tillhörighet och form.

modifering. hur förändrar jag mitt rörelsemönster runt ett kallt

hårt tugnt klot versus ett klot med mjuk päls?

performativitet

Bland mina senaste verk använder jag strategier som balansen mellan

seriositet och humor och performativa idéer för att driva arbetet

framåt och för att vidare reflektera kring hur objekt tillskrivs

sin form, funktion och tillhörighet.

De taktila egenskaper mina verk tillskrivs skapar ett samtal om

materialhierarkier, grupptillhörighet, identitetsskapande,

narrativitet, CRAFT! eller KONST?

Ur Martin Tordbys presentation av sitt konstnärsskap.

presbild

Kategorier: