Allmänna Arvsfondsprojektet Ung Plattform

Allmänna Arvsfonden är huvudsponsor för Projekt Ung Plattform, ett integrationsprojekt som vänder sig till ensamkommande nyanlända unga. Projektet startar december 2014 och syftar till att ge svenska och nyanlända mellan 16 – 29 år förutsättningar för studier eller finna meningsfull sysselsättning. Programverksamheten pågår dagtid för de grupper som är kopplade till Försäkringskassa och arbetsförmedling. De deltagare som har skolplikt är programverksamhet förlagd till kvällstid.

ARV_logo99x99 - Kopia - kopia

Kategorier: |