Therese Svärm

Therese är Projektsamordnare i Projekt Ung Plattform sedan december 2015. Therese har en Fil. Kand. i Kulturgeografi på turistprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Therese har en bred bakgrund inom såväl turism som erfarenheter av pedagogisk verksamhet och utvecklings- och projektledning. I rollen som projektsamordnare kommer ni att möta Therese i flera olika sammanhang.

Kontakt: therese@panncentralen.nu  eller mobil 070 762 0359