Föreningsinfo

Panncentralen är ett gränsöverskridande forum och nätverk för professionella konstnärer, konsthantverkare och formgivare. Det finns ateljéer, kurslokaler och utställningslokal. Panncentralens organisation består av:

Panncentralen Galleri – Konstförening

Panncentralens ekonomiska förening som

under år 2014 ombildats och sammanslagits med vänföreningen, Panncentralens Vänner.

Det nya Panncentralen Galleri – Konstförening svarar för utställningsverksamhet, projekt och aktiviteter för barn o unga. Det är samma organisationsnummer som tidigare vänförening.

Panncentralens Ideella Konstnärsförening – PIK

Panncentralens ideella konstnärsförening – PIK är ett nätverk för yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, där huvudsyftet är att stärka den yrkesverksamma rollen. Panncentralens vänner

Välkommen till ett spännande kulturcenter