Om projektet Ung Plattform

Panncentralen driver ett treårigt arvsfondsprojekt. Ett utvecklingsprojekt tillsammans med samarbetspartners, som bär namnet

”Ung Plattform”.

Projektet vänder sig till unga vuxna 16 – 29 år och det är det mångkulturella som står i fokus. I projektet utvecklar vi konstpedagogiska metoder för att möta de unga, där vi stimulerar till ett kreativt tänkande och praktiska arbetsprocesser. Möjligheter att se nya lösningar på uppgifter, utifrån de ungas perspektiv.

Med projektet Ung Plattform vill vi genom integration och mentorskap inspirera till att träna på det nya språket, bygga mötesplatser och involvera det civila samhället. På Panncentralen kan man vara sig själv tillsammans med andra.

Inga förkunskaper krävs. Arbetstakten och svårighetsgrad är individinriktad.

Kursperioden är tre månader. Tisdagar o onsdagar mellan kl 9.00 – 16.00 Varav tiden 10 – 15 är obligatorisk arbetstid.

Gruppstorlek högst 8-9 deltagare.

Kursen leds av professionella pedagoger.

Det kommer finnas möjlighet till praktik i galleriet under fortsättningsdelen.

Barn som curator utvecklar gestaltning av  Panncentralens konstutställningar. De unga får realisera sina idéer för hur Panncentralens ordinarie utställningar kan gestaltas. Utställningarna omformas tillsammans med en pedagog i enlighet med barnens förslag. Elevernas gestaltning kommer att marknadsföras och öppnas med nya vernissager för varje barngrupp. Aktiviteten vänder sig till barn i åldrarna 5-18år. Denna del av ett tidigare projekt kommer framledes att inkorporeras i den ordinarie utställningsverksamheten.

Vi vänder oss här till alla skolelever i MTG-området att boka in studiebesök inom ramen för Skapande Skola.

Intresserad?

 

Tag kontakt med:

Projektsamordnare; Therese Svärm

therese@panncentralen.nu

ARV_logo99x99 - Kopia - kopia

072-562 91 00